dd33

Måske finder du ofte, at du har svært ved at komme op i form, selvom du dyrker en del motion. Her kan det være en god idé, at lære lidt om kroppens basis biologi. Såsom hvad er din blodtype og hvad er dine celler opbygget af? Studier viser, at det kan betale sig, at spise efter sin blodtype. Når man skal i form, skal man sikre sig at man får den rette føde. Halter du efter med din kost, kan det mærkes i din fysiske form. Det kan derfor være en god idé, at læse om, hvad din krop består af, og hvordan du skal ernære den efter dette.

Læs videre, og lær hvordan du lære din biologi at kende, samt hvordan du spiser efter denne nye viden.

Cellemembranens opbygning

For at forstå din krop, er det vigtigt at du forstår dens biologi. Kroppens består af celler. Celler er en lille størrelse, og det kan være svært at forestille dig, hvordan du består af celler. Alligevel er cellens opbygning, en god basis for at forstå resten af din biologi.

Der findes dyreceller og der findes planterceller. Eftersom du er et dyr, homo sapiens, så består du af dyreceller. Cellemembranen er det, som afgrænser og beskytter cellen, som en beskyttende hinde. Det er altså cellemembranen som styrer, hvordan miljøet er inde i cellen, i forhold til hvordan det er uden for cellen. Det er cellemembranen som regulerer, hvilke molekyler som har lov til at komme ind og ud af cellen. Cellemembranen har altså en hel del magt.

Cellemembranen er opbygget af to lag, som vender spejlvendt i forhold til hinanden. Disse lag består af fosforlipider øverst og hydrofobe haler nederst, som er den primære opbygning af membranen. Der findes også proteiner i membranen, som er formet som en kanal, som er dem som bestemmer, hvad som kommer ind og hvad som kommer ud af cellen. Udover dette så findes der også kolesterol i membranen, som er med til at afgøre, hvilken tilstand som selve cellen er i.

Nu ved du lidt om, hvordan du er opbygget. Læs mere om, hvordan du kan vælge din kost, ud fra hvilken blodtype du har.

Spis efter din blodtype

Når du kender din blodtype, så kan du også lære hvilken kost du skal indtage. Hvis vi gav en gruppe mennesker den samme kost, så ville deres kroppe agere anderledes på denne mad. Dette er grundet at menneskes fysik er anderledes. Spiser du efter din blodtype, kan du dog være sikker på, at du finder den rette kost.

Der findes fire blodtyper: blodtype 0, blodgruppe A, blodtype B og blodtype AB. Der findes altså fire blodtyper og dermed fire kostplaner. Er du fx blodtype 0, så har du den ældste blodtype. Dette er jægerens blodtype, som stammer fra dengang vi ikke dyrkede jorden. Spis derfor kød og grønt, og undgå kornprodukter.

Når du kender til din biologi, så bliver det en hel del nemmere, at komme i form.