dd33

Phospholopider er en særlig type af fedtstoffer, som er en del af cellemembraner. De består primært af den alkohol (glycerol), der er bundet til to fedtsyrer samt en gruppe af fosfat. De er bundet med esterbindinger. På selve fosfaten er der endvidere bundet endnu et alkohol, nemlig enten cholin eller serin. De er bundet med endnu en esterbnding.

Det er sammensat således at de fedeste syre sammen danner en hydrofob, en form for hale, der er vandskyende, på samme tid med at fosfat, glyserol og alkohol tilsammen danner et hydrofit, en slags hoved, som er vandsøgende. Dette gør dermed at membranen både er uigennemtrængelig for de stoffer, der er opløste, samtidig med at nogle andre ikke opløste stoffer, kan komme i gennem.

Phospholipider i en membran

Selve cellemembranerne består af to lag af phospholipid. Phospholipider er amfifiler. Det betyder at de har to ender som tidligere nævnt. Den ene ende er hydrofob, og dermed vandafvisende, mens den anden ende er hydrofil. Den anden ende er polær, hvilket gør at den tiltrækker vand.

I det at phospholipiderne er amfifile, kan der derfor dannes flere lag. I disse lag er der ikke noget vand. Det er dermed præcis de lag, som danner selve cellemembranen. En cellemembran er dog alligevel flydende, selv om det kan være svært at forestille sig. Det er gennem cellemembranen, at nogle ting transporteres ind, mens andre ting transporteres ud. Det er vigtigt at de fungerer optimalt, for at holde kroppen i god balance. Du kan hjælpe dem, til at fungere godt, ved at indtage en kost, som er korrekt.


For meget usund kost, gavner ikke spor, og det sætter hele dit system på overarbejde, for at rense ”giften” ud. Det kan i længden få fatale følger, da dit system kan ende med at blive dovent, og dermed ikke gide at rense godt igennem efter madindtag.
Hvis du spiser mere, end din krop kan følge med til, vil det ende ud i overvægt eller livsstilssygdomme. Begge dele kan nemt forebygges, ved at hjælpe kroppen bedst muligt gennem kost og motion. Vi er trods alt skabt til at bevæge os, og ikke til stillesiddende arbejde på daglig basis.

De vigtige fedtstoffer

Når vi snakker om fedtstoffer, tænker vi ofte om dem, som noget vi bør undgå. Og som en fjende til vores sunde livsstil. Men de spiller faktisk en en stor og central rolle i vores liv. De vigtigste lipider, som vi har i kroppen er de tre molekyler bestående af phospholipider, steroler og triglycerider. De tre molekyler har visse ligheder, men deres funktioner er meget forskellige. Deres vigtigste opgave er at fortynde affaldsstoffer med vand, således at de kan transporteres videre og ud af kroppen. I fedt er der ganske lidt næring, men fedtet trækker godt med affaldsstoffer med ud, når det udskilles fra kroppen igen.


Når man ser nærmere på en phospholipid har den et hovede, hvorpå der sidder to haler. Dette kan man kun se i et mikroskop, da de er for små til at se med det blotte øje.