dd33

Alle levende celler har en cellemembran, der omgiver dem og gør cellens indre miljø i stand til at isolere sig fra det miljø, der omgiver den. Og hvorfor skal du vide det, når du læser om træning og sund livsstil? Læs med og find ud af det!

Vores kroppe er opbygget af celler – mange flere end vi kan tælle til og i mange forskellige variationer. Det betyder, at når vi træner og spiser sundt for at passe på vores krop, så passer vi også på vores celler. Derfor kan det at være klogere på, hvad vi består af, give en bedre fornemmelse af, hvad vi egentlig gør, når vi træner eller spiser et æble i stedet for en pose slik.

Kort om celler

De celler vi er bygget af falder alle ind under den samme betegnelse, nemlig; eukaryote celler. Det er den slags celler alle dyr og planter består af – dog i to forskellige underkategorier, nemlig; dyreceller og planteceller. Der findes kun en anden hovedkategori indenfor cellerne og det er de prokaryote eller, de første levende organismer på Jorden. Det er dem, vi kender fra blågrønne alger og bakterier.

celle_membran

Vi består af dyreceller, ligesom alle andre dyr i verden. Den slags celler er alle opbygget på den samme måde:

En cellemembran, der omgiver en cellekerne og en række forskellige organeller, der flyder i en slags celleslim. Sådan ser alle celler ud – helt basalt. Dog har de forskellig funktioner og virker på forskellige måder. Fællestrækkene er dog det, vi vil fokusere på her – og i særdelehed cellemembranen, som er det, der omgiver selve cellen og gør den i stand til at holde på formen og den struktur, der ligger indenfor membranen.

Cellemembranen

Alle celler er omgivet af en cellemembran, der også kaldes plasmamembranen. Det er den, der sørger for at holde cellen adskilt fra det, der omgiver den. Det er en membran, der består af to lag, men alligevel er så tynd, at den ikke kan ses i et almindeligt mikroskop. Den er opbygget af to elementer, nemlig fedtstoffer og proteiner og dens primære funktioner, at regulere hvilken form for stoffer der ’har tilladelse’ til at passere ind eller ud af cellen.

Cellemembranens funktion

En cellemembran kan være permeabel i forskellige grader. Det kaldes, at den er selektiv permeabel og derfor kan skelne mellem forskellige stoffer. På den måde regulere den, hvad der kan trænge ind og ud af cellen, men især også, hvad der ikke kan.

Proteinerne i cellemembranen har flere forskellige funktioner, men en af dem er, at gøre det muligt for cellen at kommunikere med andre celler omkring den. Men det er også proteinerne, der fungerer som en transportør for større næringsstoffer, der skal igennem membranen og ind i cellen.

celle_membran

En cellemembran har desuden også den funktion, at den skal være med til at opretholde cellens form. Det kan den ikke gøre alene, for den er ikke i sin natur stiv eller formfast. Derfor virker den også i samarbejde med celleskellettet, der er dét, der holder på cellens form. Celleskellettet er fæstet til cellemembranen.


Artikel udarbejdet i samarbejde med sporge-jorgen.dk

Læs mere om kroppens organer.