dd33

Hvis du er privatperson, gælder der nogle andre regler, end hvis du ejer en offentlig legeplads. Du kan eksempelvis slippe for at skulle have et stødabsorberende underlag, hvis din legeplads er privat og ikke offentlig. Der er dog god grund til at sikre sig, at legepladsen er så sikker som muligt, da dine børn og deres legekammerater gerne skulle kunne lege uden stor bekymring for at falde og slå sig.

En legeplads kan dog aldrig blive 100 % sikker, da mange af uheldene på legepladserne er på grund af fald ned på hårde genstande. Dette kan også ske på de legepladser, hvor underlaget er blødt.

 

Det rigtige underlag

Hvis din legeplads er offentligt tilgængelig, skal der være et stødabsorberende legepladsunderlag som for eksempel stabilgrus. Hvis den derimod er privat, er dette valgfrit. Du kan her vælge at investere i et stødabsorberende underlag uanset hvad, men du kan også vælge græs eller andre typer underlag.

 

Ingen skarpe genstande

For at mindske risikoen for, at dine børn og deres legekammerater kommer til skade, er det indlysende at fjerne skarpe genstande fra legepladsen. Det gælder selvfølgelig på selve legetøjsudstyret, men det gælder også for genstande og andet legetøj, der er blevet taget med hen på legepladsen. Det kunne eksempelvis være en plastikspand, der er gået i stykker og har skarpe/spidse kanter. Andre eksempler kunne være knust glas, som ved et uheld er blevet tabt på legepladsen.

 

Ingen løkker eller løse ting, som udgør en kvælningsrisiko

Børn er små, og deres lemmer ligeså. Derfor skal der mindre til, før de kan komme til at sidde fast eller komme i klemme. Derfor er der en række retningslinjer for, hvor store eller små åbninger må være. Det kan f.eks. gælde afstanden mellem tremmer i legetårnet eller andre steder, hvor barnet kan få hele kroppen igennem på nær hovedet.

 

Ikke 100 % risikofri men så sikker som nødvendigt

En legeplads er desværre et sted, hvor uheld kan ske. Men for dig som legepladsansvarlig er det dit ansvar at sikre, at den er så sikker som nødvendigt. Den skal overholde gældende lovgivning, og du bør også bruge din sunde fornuft, når du planlægger og bygger den.

 

Tjek Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

På Sikkerhedsstyrelsen finder du de gældende retningslinjer og regler om legepladser. Artiklen har titlen “Love og regler om legepladsredskaber til privat og offentlig brug”, og den beskriver, hvordan en legeplads bør udformes og sikres.