dd33

For mange mennesker er det vigtigt med en sund krop, og det fysiske og mentale velvære hænger gerne sammen. Der findes mange forskellige tilgange til en sund livsstil, men motion og sund kost er nogle af hjørnestenene. For nogle mennesker er dog rart med en dybere forståelse af kroppens opbyggelse, og her kan det være fint at have en grundlæggende viden om, hvad menneskekroppen består af på mikroplan.

Fundamental for vores organisme

Cellen er den mindste bestanddel i alt organisk liv – og derfor også i menneskekroppen. Man kan sige, at vores sundhed udspringer fra celleniveau, og en smule viden om cellen og dens funktion kan derfor være rar at have.

Der findes to forskellige former for celler, planteceller og dyreceller, og under disse kategorier hører igen flere varianter af celler. Overordnet består en celle af to hovedelementer: Cellevæske, også kaldt cytoplasma, og cellekernen. Det er i cellekernen, at vores arvemateriale befinder sig; vores DNA. I forbindelse med et sundhedsmæssigt fokus på celler, kan det dog være særligt interessant at kigge på cellevæsken, da denne er omdrejningspunkt for flere vigtige aspekter ved cellen.

Spis dig til sunde celler

Vi mennesker er nødt til at spise og drikke for at holde vores kroppe i gang og ved lige. Men når vi gør det, er det dybest set cellerne, der optager næringen, og her udgør cellevæsken en vigtig del i processen for cellens næringsoptag. Hvis du udøver omtanke for din kost, kan du altså selv gøre meget for at styrke din sundhed på mikroskopisk plan.

Det er derfor selvsagt vigtigt med ernæringsrigtig mad. Hvis du tænker over, hvad du spiser og drikker, kommer det din krop til gode helt ned på cellulært plan. Det er altid en god idé at følge de syv kostråd, og særligt det mest overordnede om at spise varieret. Derudover er der særlige fødevarer, der er ekstra næringsrige. Frugt og grøntsager med stærke mørke og rødlige farver, såsom blåbær, rødkål og gojibær, bliver ofte anbefalet blandt andet på grund af deres høje indhold af antioxidanter. Og dertil kommer, at mange sætter pris på at spise velsmagende fødevarer frem for at tage kosttilskud i pilleform.

Husk at drikke vand til

Op imod 70 procent af vores kroppe består af vand, og det er vigtigt for cellernes og kroppens funktion at være velhydreret. En betydelig del af cellen består af væske, og cellevæsken er blandt andet en del af måden, en celle optager næring på. Det osmotiske princip er med til at balancere mængden af vand og vigtige salte i og uden for cellen. Når der er en højere saltmætning i væsken inden i cellen, trækker den vand ind for at udjævne mætningen, og det er derfor vigtigt at sørge for, at din salt og væskebalance er i orden.

 celle_sundhed

En voksen person anbefales at drikke mindst to liter vand om dagen. På varme dage eller under ved motion af høj intensitet, hvor man har en høj grad af svedudsondring, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at få væskedepoterne fyldt op. Og i disse tilfælde også at holde for øje, at ens saltbalance ikke er i underskud. Symptomer på dette kan være hovedpine og svimmelhed.