Cellemembran

Menneskets celler indeholder flere forskellige membraner, hvis vigtigste funktioner er at kontrollere og justere transporten af molekyler ind og ud af det de omslutter. Membranerne omkring cellens organeller fx mitokondrie eller cellekerne, nucleus, regulerer tranporten af substrater mellem organellet og cytosolen, mens cellemembranen regulerer transporten ind og ud af cellen. Derudover fungerer cellemembranen også ved Read more about Cellemembran[…]

Mitokondrier

Mitokondrier kaldes også for cellens små kraftværker. Dette skyldes at størstedelen af den energi en celle har brug for, dannes her via oxidative processer. Inde i mitokondriet forbrændes alle slags næringsstoffer ved iltkrævende processer, som efterlader CO2, varme, vand og adenosintrifosfat (ATP). ATP er det stof som kroppen skal bruge hver gang den skal lave Read more about Mitokondrier[…]

Ribosomer

Ribosomet er en cellulær struktur eller organel, som ligger i cellens cytoplasma, altså udenfor cellekernen, nucleus. Det består af omkring 70 til 80 proteiner og adskillige RNA-molekyler. Ribosomets primære opgave er at danne proteiner ud fra en given DNA-kode som dannes i cellekernen. Dette kaldes proteinsyntesen og foregår ved at et mRNA laver en kopi Read more about Ribosomer[…]