sVCAM-1 og sICAM-1 som markører for kardiovaskulær risiko

Eftersom CAM har en afgørende rolle i forbindelse med at transmigrere leukocytter ind i karvæggen, kan det forventes, at disse kan være prædiktorer for udviklingen aterosklerose. I et 4 års opfølgningsstudie på 1240 patienter med diagnosen CAD, blev det vist at baselinemængder af opløst (s)ICAM-1 og (s)VCAM-1 var forøget hos patienter som senere døde af Read more about sVCAM-1 og sICAM-1 som markører for kardiovaskulær risiko[…]

Leukocyttransmigration

Et afgørende led i udviklingen af aterosklerose er transmigrationen af leukocytter fra blodet til subendothelet. Leukocytter vil ikke binde sig til normalt/ikke-inflammatorisk væv, men ved indtagelsen af en høj-fedt og høj-kolesterol diet, vil der opstå en fastgørelse af leukocytter til overfladen af endothelet efter få dage (Blake et al., 2002; Lusis, 2000). Når leukocytterne har Read more about Leukocyttransmigration[…]

Aterosklerose

Aterosklerose er en af de vigtigste og mest udbredte årsager til død og invaliditet på verdensplan (Faxon et al., 2004). Denne sygdom kan lede til trombedannelse, som kan medføre koronar hjertesygdom (CAD), perifer arteriel sygdom (PAD), myokardieinfarkt, hjerteinfarkt og apopleksi, hvilket gør, at aterosklerose med dens følgesygdomme, er årsagen til over 50 % af alle Read more about Aterosklerose[…]