sVCAM-1 og sICAM-1 som markører for kardiovaskulær risiko

Eftersom CAM har en afgørende rolle i forbindelse med at transmigrere leukocytter ind i karvæggen, kan det forventes, at disse kan være prædiktorer for udviklingen aterosklerose. I et 4 års opfølgningsstudie på 1240 patienter med diagnosen CAD, blev det vist at baselinemængder af opløst (s)ICAM-1 og (s)VCAM-1 var forøget hos patienter som senere døde af en fatal hjertekarsygdom (Blankenberg et al., 2001). Der er dog flere studier, som ikke har set en sammenhæng mellem mængden af sVCAM-1 og risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme.

sVCAM-1

I et opfølgningsstudie på 948 raske mandlige læger fra the Physician’s Health Study (1989), hvoraf 474 af deltagerne udviklede et myokardieinfarkt og 474 forblev raske, var der ikke nogen sammenhæng mellem baselinemålinger af sVCAM-1 og risikoen for at udvikle myokardieinfarkt (de Lemos et al., 2000). I et lignende opfølgningsstudie på 280 mandlige læger fra den samme kohorte, hvoraf halvdelen udviklede PAD under opfølgningen og den anden halvdel var rask og matchet ift. alder, rygning og længde på opfølgningsperiode blev der ikke set nogen sammenhæng mellem baseline sVCAM-1 og risikoen for at udvikle PAD (Pradhan et al., 2002).  Som yderligere indikation af, at brug af sVCAM-1 som markør for kardiovaskulær risiko ikke er anvendeligt viste et tværsnitsstudie på 204 patienter med CAD, 272 patienter med aterosklerose i arteria carotis og 316 raske deltagere, at der ikke var nogen forskel i koncentrationen af sVCAM-1 mellem de tre grupper (Hwang et al., 1997). Altså er det tvivlsomt at bruge sVCAM-1 som prædiktor for udviklingen af hjertekarsygdomme og herunder aterosklerose især hos raske personer. Blake et al. (2002) konkluderer desuden, at den prædiktive værdi af sVCAM-1 må begrænses til mere udviklede tilfælde af aterosklerose.

sICAM-1

Den prognostiske værdi af sICAM-1 er også blevet diskuteret i et opfølgningsstudie, hvor baselineniveauer af både sVCAM-1 og sICAM-1 havde en tendens til at være forhøjet hos deltagere, som udviklede fatal CAD eller ikke-fatal myokardieinfarkt, men denne tendens forsvandt ved tilpasning af alder, by, rygning, klassiske CAD-risikofaktorer og socioøkonomisk status (Malik et al., 2001). Omvendt viste de to førnævnte studier af Pradhan og Hwang hhv. en uafhængig sammenhæng mellem baseline sICAM-1 værdier og risikoen for at udvikle PAD samt en øget koncentration af sICAM-1 hos patienter med CAD og aterosklerose i arteria carotis i forhold til raske kontroldeltagere (Hwang et al., 1997; Pradhan et al., 2002). Desuden er der set en sammenhæng mellem baseline sICAM-1 og risikoen for at udvikle myokardieinfarkt, især hos deltagere med sICAM-1 koncentrationer i den højeste kvartil (Ridker et al., 1998).

 

Litteratur

(1989). Final report on the aspirin component of the ongoing Physicians’ Health Study. Steering Committee of the Physicians’ Health Study Research Group. The New England journal of medicine 321(3): 129-135.

Blankenberg S, Rupprecht HJ, Bickel C, Peetz D, Hafner G, Tiret L, et al. (2001). Circulating cell adhesion molecules and death in patients with coronary artery disease. Circulation 104(12): 1336-1342.

de Lemos JA, Hennekens CH, Ridker PM (2000). Plasma concentration of soluble vascular cell adhesion molecule-1 and subsequent cardiovascular risk. Journal of the American College of Cardiology 36(2): 423-426.

Hwang SJ, Ballantyne CM, Sharrett AR, Smith LC, Davis CE, Gotto AM, Jr., et al. (1997). Circulating adhesion molecules VCAM-1, ICAM-1, and E-selectin in carotid atherosclerosis and incident coronary heart disease cases: the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) study. Circulation 96(12): 4219-4225.

Malik I, Danesh J, Whincup P, Bhatia V, Papacosta O, Walker M, et al. (2001). Soluble adhesion molecules and prediction of coronary heart disease: a prospective study and meta-analysis. Lancet 358(9286): 971-976.

Pradhan AD, Rifai N, Ridker PM (2002). Soluble intercellular adhesion molecule-1, soluble vascular adhesion molecule-1, and the development of symptomatic peripheral arterial disease in men. Circulation 106(7): 820-825.

Ridker PM, Hennekens CH, Roitman-Johnson B, Stampfer MJ, Allen J (1998). Plasma concentration of soluble intercellular adhesion molecule 1 and risks of future myocardial infarction in apparently healthy men. Lancet 351(9096): 88-92.