Hjertecyklus

 

Her vil en hjertecyklus for venstre hjertehalvdel blive gennemgået i 7 faser, hvor fase 1 og 5 til 7 udgør diastolen og fase 2 til 4 udgør systolen.

Fase 1 kaldes den atriale systole. I denne fase spredes aktionspotentialet fra sinusknuden henover atriet via gap junctions og atriet kontraheres. Dette øger trykket i atriet og blodet bliver presset fra atriet ind i ventriklen via de åbne AV klapper. Tilbagestrømning af blodet fra atriet til vena cava forhindres af det centrale venetryk og atriets bølgende sammentrækning som ’skubber’ blodet væk fra vena cava. I hvile bliver 10% af ventriklens fyldning udgjort i denne fase, da størstedelen af ventrikelfyldningen sker passivt inden atriet kontraheres. Under arbejde kan ca. 40% ventrikelfyldningen udgøres af den atriale systole, da øget puls resulterer i kortere passiv fyldningstid.

Den mængde blod som ventriklen indeholder efter denne fase kaldes det slutdiastoliske volumen (EDV).

Fase 2 kaldes den isovolumetriske kontraktion. Aktionspotentialet som har spredt sig over atriet rammer AV-knuden og depolariserer denne. Herfra ledes AP ned langs His’ bundt til de højre og venstre forgreninger, som i bunden af ventriklerne spredes ud i purkinjefibre som innerverer med muskelceller, som depolariseres og spreder AP over hele ventriklen via gap junctions. Denne ledningsvej bevirker at atrierne og ventriklerne ikke kontraheres samtidigt. Når ventriklerne kontraheres øges trykket. Dette bevirker i første omgang at AV-klapperne lukker hvilket giver den første hjertelyd. Da hjerteklapperne ud til aorta stadig er lukkede pga. et større tryk i aorta end i hjertet ændres volumen ikke mens trykket fortsat stiger. Når trykket i ventriklen overstiger trykket i aorta (normalt 80mmHg) åbnes aortaklappen og blodet strømmer ud i aorta. Dette udgør 3. fase som kaldes hurtig udstrømning. Trykket stiger simultant i aorta og ventriklen (normalt til 120mmHg) i takt med at ventriklen fortsat kontraheres. I fase 4 som kaldes mindsket udstrømning repolariseres ventriklen, hvilket sænker muskelspændingen og resulterer i at trykket i ventriklen og aorta falder mens blodet stadig strømmer ud af ventriklen.

I 5. fase som kaldes isovolumetrisk relaksation ender systolen, da trykket i ventriklen bliver mindre end trykket i aorta og aortaklapperne lukkes. Dette giver den 2. hjertelyd. Den mængde blod som er tilbage i hjertet i denne fase kaldes den slutsystoliske volumen (ESV). Forskellen mellem EDV og ESV udgør slagvolumen (SV). 6. og 7. fase udgør hhv. hurtig og mindsket fyldning af ventriklen. Når trykket i ventriklen bliver mindre end trykket i atriet åbnes AV-klapperne. Selvom ventriklerne fortsat afslappes fyldes de af blod fra den venøse strømning via atriet og AV-klapperne.

Litteratur: Klabunde RE (2011) Cardiovascular physiology concepts. Second ed. Lippincott Williams & Wilkins: Baltimore; Kap 4.