Cellens opbygning

En celle er den mindste levende organisme der findes. Et eksempel på dette er en amøbe, som kun består af én celle, som indeholder de nødvendige elementer den behøver for at kunne overleve der, hvor den er.

En celles primære opgaver er 1) at skaffe energi, ved at nedbryde næringsstoffer 2) kunne formere sig eller ændre struktur via proteinsyntesen og 3) kunne regulere hvilke stoffer der kan komme ind og ud af cellen via transport over cellemembranen (cellevæggen). For amøben udgør det ydre miljø, som cellemembranen ligger ud til, det vand som amøben bevæger sig rundt i. I menneskets krop er der trillioner af celler der alle sammen er omsluttet af en væske (ekstracellulærvæsken) som de forskellige cellemembraner skal beskytte cellen imod afhængigt af, hvad det er for en slags celle og, hvilken væske der omslutter cellemembranen.

Overordnet findes der fire forskellige slags celler i menneskekroppen:

  • Muskelceller
  • Nerveceller
  • Bindevævsceller
  • Epitelceller

Muskelcellers primære funktion er at trække sig sammen og derved skabe bevægelse eller spænding, nerveceller danner og leder elektriske impulser, bindevævsceller binder kroppens forskellige strukturer sammen og epitelceller danner eller opsuger forskellige kemiske stoffer. Selvom disse celler i deres funktion og udseende er forskellige har de dog en del fællestræk, hvad angår cellens opbygning.

Læs også: Om insulinregulering i betaceller

Hele cellen består af protoplasma som er omgivet af en cellemembran. Inde i cellen ligger der en cellekerne (nucleus) og udenfor denne ligger der en masse små strukturer (organeller). Den del af protoplasmaet der ikke udgør cellekernen kaldes cytoplasma og indeholder altså alt væske og samtlige organeller i cellen på nær cellekernen. Den væske der ligger udenfor cellekernen og organellerne kaldes cytosol. Intracellulærvæsken udgør alt den væske, der er inde i cellen.

Cellemembranen

Alle celler i kroppen omsluttes af en cellemembran også kaldt en plasmamembran. Denne sørger for at cellens indre miljø, cytosol, er afbalanceret i forhold til miljøet der omslutter membranen, ekstracellulærvæsken. Dette gør cellemembranen ved at regulere transporten af forskellige stoffer ind og ud af cellen, modtager information fra nerve- og hormonsystemet, give cellen en bestemt facon og binde sig til andre naboceller ved vævsdannelse.

Læs mere om hvordan cellemembranen er opbygget og hvordan den fungerer her.Cellekernen

Størstedelen af kroppens celler indeholder en enkelt cellekerne, men eksempelvis muskelceller indeholder flere cellekerner og røde blodlegemer, som bl.a. transporterer ilt rundt i kroppen har ingen cellekerner. Cellekernen adskilles fra cytoplasmaet ved en dobbelt cellemembran, der har relativt store åbninger, som sikrer udveksling af stoffer mellem cellekernen og cytoplasmaet. Inde i cellekernen ligger vores genetiske arvemateriale i form af DNA og det er herfra cellen for besked om hvordan den skal udvikle sig.

Organeller

Som nævnt tidligere indeholder cytoplasmaet en række organeller. Organellernes opgaver i cellen er bl.a. at opretholde bestemte ionkoncentrationer intracellulært, omsætte næringsstoffer til energi og danne proteiner samt bruge dem i cellen eller transportere dem ud af cellen.

Tryk på linket og læs mere om de primære funktioner og opbygningen af ribosomer og mitokondrier.

 

Litteratur:

Widmaier EP, Hershel R, Strang, KT (2006) Vander’s Human Physiology – The Mechanisms of Body Function. 10th edition. McGraw-Hill: New York; page 47-58.

Schibye B, Klausen K (2007) Menneskets fysiologi – Hvile og arbejde. 2. udgave FADL’s Forlag: København; side 17-21.